Екип

Арх. Илко Николов
Управител | Проектант–архитект | Арх. Илко Николов

Инвестиционно проектиране, консултантска дейност, предприемачество

От 1996 г. и до сега:   Съсобственик и управител на проектантски фирми „АРКОНТ Николов и сие“ СД и „АРКОНТ-А“ ООД – Пловдив; Собственик и управител на „АРКОНТ“ ЕООД – Пловдив

Проектиране, Консултантска дейност

...
арх. Стефан Стефанов
Управител | Проектант–архитект | Арх. Стефан Стефанов

Завършва Висшия институт за архитектура и строителство - София през 1981г.

Започва професионалното си развитие като проектант в Териториална проектантска организация – гр.Търговище. През 1985г. става ръководител колектив в Научно-изследователски и проектантски институт – гр. Пловдив....

архитект Кирил Мавров
Архитект | Кирил Мавров

Завършва средното си образование в ССХУ „Цанко Лавренов“ в Пловдив през 1991 г.

През 2000 г. получава магистърска степен по архитектура в УАСГ-София, като защитава дипломна работа към катедра „Обществени сгради“ с ръководител арх. Весел Ракшиев.

Участвал е в редица конкурси в...

Арх. Кристина Иванова
Архитект | Кристина Иванова

Най-младото попълнение в екипа на „Арконт – А“ ООД.

Завършва ЕГ „Иван Вазов“ в гр. Пловдив в паралелка със засилено изучаване на испански език през 2008г.

Дипломира се в катедра „Технология на строителството“ на УАСГ гр. София през 2014г.

Стартира професионалното си развитие...

арх. Христина Стефанова
Архитект | Христина Стефанова

Завършва архитектура през 2006г. във Висше Училище по Архитектура в Гренобъл, Франция. Оттогава работи в „Арконт-А“ ООД, като има редица реализации в жилищното и обществено строителство.

От 2014 до 2016г. работи в Община Пловдив като главен експерт в сферата на устройственото планиране,...

арх.техник Мариана Метаксинова
Арх. техник | Мариана Метаксинова

Завършва средно-специално образование в Строителен техникум – гр. Пловдив през 1978 г.

От 1982 до 1992 работи като проектант в НИПИ - Пловдив (Научно-изследователски и проектантски институт към Завод за кофражна техника).

Служител е в „АРКОНТ“ от нейното създаване, като през...