Жилищна сграда "Тирлин Лукс" - Пловдив

Обект: Сграда с едно, дву, три, пет, осем и девет етажно застрояване с височини 3,40м., 6,20м., 10,00м., 15,00м., 24,00м. и 27,00м. и ново подземно застрояване в УПИ IV-506.828, жилищно застрояване и обществено обслужване, кв.1 - нов по плана на кв. "Победа-Марица", гр.Пловдив

ПроектантФирма "Арконт" ЕООД,гр.Пловдив - арх.Илко Николов и арх.Стоян Тодоров

Инвеститор: "Тирлин Лукс" ООД, гр.Пловдив

Строител: "Тирлин" АД, гр.Пловдив

Етап на реализацията: в процес на реализация

ЗП: 2 471  кв.м.

РЗП: 25 234 кв.м.

Паркоместа: Осигурени са необходимия брой паркоместа в имота    

Описание:

Сградата представлява смесена сграда с кота корниз 27,00 м., с един подземен и единадесет надземни етажа.

В подземния етаж са разположени гаражи и складови помещения за живущите е комплекса, абонатни станции, хидрофорно и ГРТ. Достъпа към подземното ниво се осъществява чрез две отделни еднопосочни рампи за вход (от към ул."Порто Лагос") и изход (към бул."Марица").

Надземната част на комплекса се състои от седем отделни секции, които ще се изпълняват поетапно. Шест от секциите (А,Б,В,Г,Д и Е) са предимно жилищни, а една от тях (секция Ж) е хотелска част. На първо ниво са разположени търговски обекти, СПА и фитнес-център към хотела, както и хотелския ресторант и фоайе.

Обособява се вътрешен двор с подход от към ул.Порто Лагос. Там се разполагат паркоместа за обслужване на хотелската част и допълнителни паркоместа за живущите. Също така непосредствено срещу прохода (улица) към вътрешния двор - с цел по-добра достъпност и възможност за обслужване, за разполага трафопоста, който ще обслужва целия обект. Самия вътрешен двор е частично покрит със стоманобетонна конструкция, върху която се изгражда вътрешен озеленен двор (тип зелен покрив). Тази зелена площ е достъпна само за живущите в комплекса чрез изходи от кота +3,40м. и пасарелки. Покрива над ниското, едноетажно тяло зад секции А, Б и В, в което е разположен СПА и фитнес-центъра съюо ще бъде озеленен.

Озеленяване се предвижда и на плоските покриви на хотелската секция (топ паркова среда), които ще служат за релаксация на гостите на хотела.

Обезпечаването на микроклимата ще се извършва чрез абонатните станции на ТЕЦ за отопление и чрез климатични инсталации за охлаждане на отделните помещения в сградата.

Ъгловата секция (секция Г) е предвидена с луксозни по площ и изпълнение апартаменти.

Предвиден е:

  • контрол на достъпа и 24-часова охрана, видеонаблюдение
  • професионално управление