За нас

„АРХИТЕКТУРАТА КАТО ИДЕНТИЧНОСТ“

Чисти линии. Ясни структури. Съзидателен професионализъм. За една по-добра архитектура - такава, каквато я виждаме ние. Единство на стил и композиция, създаващо вечни и трайни ценности. Ценности, които издържат далеч отвъд блясъка на модерното кратковремие.

АРКОНТ

В продължение на 26 години АРКОНТ разработва сложни и непреходни концепции за архитектура.

Година на основаване | 1990
Юридическа форма | ООД
Ръководство | Арх. Илко Николов, Арх. Стефан Стефанов
Фокус | Градоустройство, жилищни/обществени/индустриални сгради

Предмет на дейност | Затворен цикъл от инженерингови дейности - предпроектно проучване и градоустройствено разработване на терени, проектиране на обществени, административни и жилищни сгради в тези терени, консултации, стойностни анализи и авторски надзор.

Фирмата има

  • богат опит по проекти с частни, общински и държавни възложители в рамките на програми, осъществявани чрез финансовите инструменти и механизмите на ЕС
  • опит по прилагане на закона за обществените поръчки в областта на устройственото и инвестиционното проектиране и благоустрояването, както й в областта на промяна земеползването
  • опит в проучване и изготвяне на планови задания, изготвяне на тръжни книжа и конкурсни програми, комплексно проектиране във всички фази – устройствено планиране, подробни устройствени планове, урбанистични концепции, идейни обемно-пространствени и функционални решения, изготвяне на документация за технически проекти, работно проектиране с прилагане на детайли съгласно съвременни водещи технологии в строителния бранш.
  • проектантите във фирмата имат задълбочени познания на нормативната и законова уредба на инвестиционно-строителния бранш в България.