Стоян Тодоров

Арх. Стоян Тодоров
Архитект

Завършва с отличие Техникум по строителство и архитектура „Кольо Фичето“, гр.Бургас през 1998 г.

До 2001 г. следва в Технически университет гр.София, специалност „Комуникационна техника и технологии“.

През 2008 г. завършва Университет за приложни науки Вюрцбург-Швайнфурт ( University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt ), Република Германия, специалност „Архитектура“ и придобива образователна професионална степен Архитект-Инжeнер.

Член на „Камара на архитектите в България“ с придобита Пълна Проектантска Правоспособност.

В периода 2008 – 2009 работи като архитект-проектант в архитектурно бюро „А и А Архитекти” ООД, гр.София.

От септември 2009 до сега е архитект-проектант в архитектурно бюро „Арконт-А” ООД, гр.Пловдив.

Участие в множество проекти, някои от които са:

 • Мултифункционална и офис сграда „Капитал Форт“, бул. „Цариградско шосе“, гр.София;
 • Резиденшъл Парк София - градоустройство;
 • Апартаментни сгради и еднофамилни къщи в Резиденшъл Парк София;
 • Студентско общежитие в гр.Пасау, Германия;
 • Кланица за червени меса с.Войводиново, Община Марица;
 • Автобусни спирки на масовия градски транспорт, гр.Пловдив;
 • Обемно-устройствено проучване на Централна ЖП Гара, гр.Пловдив;
 • Пътнически терминал на Летище Пловдив;
 • Дублиращ гребен канал, спортен комплекс „Отдих и култура“, гр.Пловдив;
 • Градски площад „Академик Николай Хайтов“, гр.Асеновград;
 • Източно православен храм „Св.Николай“, ж.к. „Отдих и култура“, гр.Пловдив;
 • Инвестиционен проект за модернизация, обновление и допълнение на стълбите на „Каменица”, ЦГЧ – гр. Пловдив;
 • Реконструкция и модернизация на Зоокът, гр.Пловдив;
 • Преустройство на външната дворна част на сектор „Хищници“ и „Примати“ в Зоологическа градина - гр.София.

Опит в комплексно проектиране във всички фази – устройствено планиране, подробни устройствени планове, урбанистични концепции, идейни обемно-пространствени и функционални решения, изготвяне на документация за технически проекти, работно проектиране с прилагане на детайли съгласно съвременни водещи технологии в строителния бранш, извършване на контрол и авторски надзор по време на изграждане на конкретен обект.

Владее перфектно немски език.