Радослав Петров

арх. Радослав Петров
Архитект

Работи като архитект в „Арконт-А“ ООД от средата на 2016 г.

Дипломира се през 2013г. в „Университет по архитектура, строителство и геодезия“ - гр. София. Завършва средно образование със специалност „Математика и програмиране“ в ОМГ „Акад. Кирил Попов“ - гр. Пловдив.

След университетското си образование практикува на свободна практика като архитект и проектов мениджър, до момента на постъпването му в „Арконт-А“ ООД.