Православен храм Св. Николай Чудотворец

ОБЕКТ: Източно православен храм "Св.Николай" в УПИ V-514.225 от кв.4 /нов/ по плана на ж.к."Отдих и култура", гр.Пловдив

ИНВЕСТИТОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ: Хелиос Метал Център ООД

ПРОЕКТАНТ: „Арконт-А“ ООД, гр.Пловдив – арх.Илко Николов и арх.Стоян Тодоров

КОНСТРУКТОР: „Промис“ ЕООД, гр.Пловдив – инж.Станимир Стоянов

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

В Пловдив бе осветен най-новият храм в чест и памет на свети Николай Мирликийски Чудотоврец. „Храмове строят онези, до които Бог се е докоснал по неведомите свои пътища, и ги е призовал”, заяви в словото си Пловдивският митрополит Николай. Архиереят награди с орден „Св.ап. Ерм” - I-ва степен и почетна грамота основният ктитор и дарител в изграждането на храма –Кирил Василев, управител на „ХМЦ”.

Храмът “Свети Николай - Чудотворец” в Пловдив е еднокорабна, еднокуполна базилика в руски стил. До самият храм се издига камбанария с два часовника. За изграждането на този нов храм са използвани сложни метални конструкции, благодарение на които той е по-гъвкава при земетръсни условия и значително по-лек от подобни зданията на стандартно строителство. Височината от основата до върха на кръста върху купола е 22 метра, а на часовниковата камбанария с кръста – 24 метра. Двуметровите кръстове са изработени и позлатени в работилниците на Киево-Печорска лавра.

Първата копка на църквата „Св. Николай Чудотворец“ бе направена на 6-ти декември 2010 г., като активните строителни дейности започнаха през юли 2011 г.

За църковния градеж е предоставен безвъзмездно общински терен с площ 1195 кв.м. в ж.к.„Отдих и култура”, в непосредствена близост с Братската могила и Мall Plovdiv. Проектът е изготвен безвъзмездно от екип на "Арконт-А" с ръководител арх.Илко Николов.

За първи път в историята на строителството на храмове в България тук е издигнат метален купол. Куполът на „Св.Николай” е с диаметър 10,7 метра, тегло 12 тона и височина 5,5 метра, и е произведен в производствената база на „ХМЦ“. Фасадата на храма е в традиционен руски стил: бледо жълти фасади с бели декоративни елементи, над които се издига син купол, обсипан със златисти звезди и заобиколен от по-малки златисти куполи. Подовата настилка на храма е от четири вида гранит.

Общо за храма са отлети 6 камбани, като най-голямата е 200 кг., а най-малката - 30 кг. Иконостасът, с размери 7,25 х 7,50м. е истинско произведение на изкуството, сътворено от учители и ученици от “Професионалната гимназия по архитектура и дървообработване” в гр.Пловдив. Носещата му конструкция е създадена от бял бор, а дърворезбите са изваяни от липа с позлата. Храмът е изписан от завършили „Иконопис” във Великотърновския университет художници, по проект одобрен от Пловдивската митрополия.

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

 

Проектът е разработен на основание ситуационен план с виза от 26.11.2010 год., издадена от Главния архитект на Район „Западен” при Община Пловдив за проучване и проектиране на ново свободно застрояване, с Нсгр≤12,50м.

Обектът е ситуиран в УПИ V- 514.225 от кв.4 /нов/ по плана на ж.к."Отдих и култура" гр.Пловдив, съгласно нормативните изисквания и в зоната на ограничителната линия на застрояване. От страничните регулационни линии сградата е на разстояние повече от 3,00м  към УПИ IV-514,41-за обществено, делово обслужване и социални дейности и III2 за обществена зеленина, а от уличните ругулационни линии на повече от 5,00м, съгласно ситуционният план.

Сградата представлява източно православен храм, ситуиран свободно в урегулирания поземлен имот, като са спазени изискванията на ЗУТ и Наредба №7 за Правила и Нормативи за Устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Камбанарията е ситуирана извън сградата, като самостоятелен обем със предвидени служебно помещение и тоалетна.

Конструктивно решение – монолитна стоманобетонова конструкция с носещи колони и рамки. Купола се изпълнява от метална конструкция. Външните ограждащи стени са предвидени от тухлена зидария 25 см с ефективна топлоизолация.

За обезпечаването на обекта с електроенергия; водоснабдяване и канализация; отопление, вентилация и климатизация са изготвени обяснителни записки от съответните специалности.

Строежът е Пета категория, буква А, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и т.4 от Приложение № 2 за номенклатура на обществено-обслужващи сгради към същата Наредба.

 

Технически показатели

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ__________________________________213,26 кв.м.

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ_____________________ 213,26 кв.м.

К инт.________________________________________________ 0,18

% ЗАСТРОЯВАНЕ_____________________________________18