Офис сграда "Райфайзен Банк"

Офисна сграда „Райфайзен банк“

Колектив: арх. Ст. Стефанов и арх. Гр. Ставракев

Инвеститор: "КЕРАМИК ГРУП" ЕООД

Етап: В експлоатация

Местоположение: бул. „Васил Априлов“, гр. Пловдив

ЗП: 386.10 м2              .

РЗП: 3192.20 м2

 

Концепция:

Сградата съвместява в едно функциите на бизнес център и представителен банков офис. Тя е ситуирана на ъгъла на бул."Васил Априлов" и ул.'Тракия" и е на калкан със сградата в съседния имот от северозапад.

Проектът е разработен на мястото на сграда от 30-те години на 20-ти век, която носи характерните елементи на пловдивската градска среда и е играела важна роля в обемно-пространственото решение на целия квартал. Основнта идея на проекта е да се съхрани този дух като се развие и плавно се осъвремени, прераствайки в съвременна сграда на основна градска артерия.

При проектирането  се запазва идеята на старата пловдивска сграда като реплика върху модерното ново сдание и се създава преход от МИНАЛОТО към БЪДЕЩЕТО.

Тази препратка към развитието на архитектурните епохи е изразена и в използваните материали. С двуцветна мазилка е предвидена плътната част на сградата, напомняща ни откъде е тръгнал проекта, а цялостното остъкляване чрез окачена структурна фасада е недвусмислено доказателство за  съвременната архитектурна визия на сградата.

Феерията на стъклото и меките форми  придават прозрачност и лекота на основните формообразуващи елементи. Плавните криви, които се развиват и разпадат във вертикала, допринасят за възприемането на обемите във височина.

 

Описание:

Сградата представлява шестетажна постройка, от която първите два етажа и част от сутерена са заети от банков офис, обслужван от самостоятелна стълбищна клетка.  Останалите  етажи са жилищни с по три или два апартамента.

Осигурено е подземно паркиране, посредством рампа с вход от ул. „Тракия“.

Фасадното оформление е решено с окачена структурна фасада с топлоизолационни панели в подпрозоречната част на жилищата и пластична грапава мазилка в два цвята. Част от югоизточната фасада пресъздава архитектурния образ на съществувалата в имота