Офис сграда "Level Center"

Офис сграда „Level Center

Колектив: арх. Ст. Стефанов и арх. Гр. Ставракев

Инвеститор: Пламен Моравенов

Етап: В експлоатация

Местоположение: пл. „Съединение“, гр. Пловдив

ЗП: 358,95 м2              .

РЗП: 2338,00м2

 

“LEVEL CENTER”  е административно-търговска сграда, намираща се в сърцето на гр. Пловдив. Той е ситуиран на една от най натоварените градски артерии, срещу емблематичния за града „Площад Съединение”.

Сградата представлява шест етажна постройка с един мансарден етаж и сутерен. Главният вход е от към подлеза, свързващ я с площад Съединение в североизточната й част. Предвиден е и втори вход от бул.”6-ти септември”

Центърът се състои  от два търговски етажа с общо 19 магазина и Банков фронт-офис. Останалите етажи са изцяло административни и са заети с офиси и заведение.

Тази, наглед позната задача, поставя проектантския екип пред две съществени предизвикателства:

Взаимодействието на една модерна обществена сграда със символът на богатия на история град (Площад Съединение) от една страна и със съвременната динамика от друга.

Създаването и развитието на проекта съобразно тесния и притеснен парцел, без това да доведе до компромиси във функционално или естетическо отношение.

“LEVEL CENTER” поставя нееднозначно въпроса за съвместяването в градската среда на историята, като символ, и на съвременните обществени функции. Модерното звучене и формообразуване на сградата  я отличават като „елемент” на настоящето. Съвремените похвати и материали подчертават административно-търговския и характер.

 Прозрачни витрини на първите етажи дават дълбочина на погледа и придават лекота на целия обем. Създава се игра на светлината с различните гладки повърхности, която води де  впечатляваща триизмерна ефирност .

Материали- в проектът се набляга на устойчиви, съвремени материали, лесни за поддръжка. Окачената алуминиева фасада  с повтарящи се хоризонтали му придава единен облик. А каменната облицовка подчертава характерните концептуални елементи.

“LEVEL CENTER” се врязва уверено в центърът на Пловдив и с категоричност отстоява стратегическото си положение и функция в града.