Офис сграда квартал Каменица - Пловдив

Обект: Пристройка на шест етажа с височина до 24,00м. и преустройство на съществуваща сграда за офис-сграда клас А в УПИ III-87, хотел, ресторант и конферентни зали от кв.12-нов по плана на кв."Каменица", гр.Пловдив

ПроектантФирма "Арконт",гр.Пловдив - арх.Илко Николов и арх.Стоян Тодоров

Инвеститор: "Квалификация консулт" ЕООД

Строител: "Бибов и Ко" ООД, гр.Пловдив

Етап на реализацията: в експлоатация

ЗП: 1 650  кв.м.

РЗП: 8 200 кв.м.

Паркоместа: Осигурени са необходимия брой паркоместа в имота спрямо изискванията за офис-сграда клас А

Описание:

Най-новата и единствена по рода си офис-сграда клас А в гр.Пловдив, се изпълнява и ще се въвежда в експлоатация поетапно, като се обособят два отделни етапа: Етап 1 - преустройство на вече съществуваща четириетажна сграда и Етап 2 - пристройка на шест етажа с височина до 24 м. от северната страна на съществуващата сграда.

Спазени са  основните изисквания за офис сграда клас А: първокласен дизайн и местоположение, както и удобен достъп до сградата.

Предвиден е:

 • контрол на достъпа и 24-часова охрана, видеонаблюдение
 • професионално управление
 • използване само на висококачествени материали - фасада Schueco, двоен под Lindner, окачен таван Armstrong, санитарна керамика Villeroy & Boch, смесители GROHE гранитогрес и фаянс MARAZZI, вътрешни стъклени преградни стени и обков DORMA
 • гъвкаво разпределение на офисите, тип Open Space
 • скрито окабеляване в двоен под и окачен таван
 • високоскоростни панорамни асансьори на фирма Schindler, които са избрани след направени симулации на натовареността и пътникопотока в отделни часови интрвали през денонощието
 • централна климатизация и вентилация
 • BMS-система за цялата сграда
 • заведение за хранене и почивка
 • луксозно лоби и приемно
 • висококачествен стъклопакет със стъкло на фирма AGC

 

- функционално решение:

На първия етаж функционално са разположени приемното фоайе, от където е и основния вход за сградата, асансьорно фоайе, кафетерия, конферентна зала, столова с разливочна, един офис тип "open space", стълбищни клетки и зона с тоалетни.

Втори, трети и четвърти етаж са аналогични един на друг и се състоят от асансьорно фоайе, два офиса тип "open space", стълбищни клетки и зона с тоалетни.

Пети и шести етаж са по-малки по площ, намират се изцяло в новата част на сградата (пристройката) и освен сервизните помещения имат и по един офис тип "open space".

Всички нива са свързани помежду си с три броя панорамни асансьора, изграждащи се в новообособената част на сградата. Освен това етажите са свързани и с две стълбищни клетки от двете разсредоточени страни на сградата, едната от които (в новата част) излиза на плоския покрив над етаж 6 и осигурява достъп до климатичната система, монтирана там, а така също и до озеленената част на покрива.

Предвидено е и метално външно стълбище от северозападната страна, което служи за евакуационни нужди.

Светлата височина на всички помещения е минимум 270 см. до окачен таван, отговарящо на изискванията за офис-сграда клас А. Окачения таван, който се използва е растерен, тип Armstrong, пана 60/60 см., а двойния под е на фирма Lindner, крайно покритое за офисите - мокет.

- архитектурно-конструктивно решение:

Новата офис сграда е монолитна, със стоманобетонна конструкция и се състои от две тела с шест надземни етажа и един частично подземен етаж - съществуващото подземно ниво под преустройваната сграда, и е с плосък покрив. Външните ограждащи стени са предимно от окачена структурна фасада, а на места от керамични блокчета, тип "POROTHERM 25 N+F" на фирма "Виненбергер", частично изградени и от стоманобетонни елементи, с  дебелина 25 см.

Частта, която е обект на преустройство е изцяло монолитна, с носещ скелет от колони и с-ма от панели "Спирол". Външните ограждащи стени не са носещи и подлежат на премахване и замяна с окачена фасада.

Частта, която е ново строителство е също изцяло монолитна, стоманобетонна к-ция, която почти изцяло се облича с окачена фасада. Приемното фоайе, където е основния вход на сградата е през две нива, изпълнено от метална конструкция и изцяло остъклено. По аналогичен начин се изпълняват и асансьорните шахти - изцяло метална конструкция, върху която се монтира окачената фасада.

- мерки за енергийна ефективност:

Основните мерки за енергийна ефективност се постигат от предвидената висококачествена система за климатизация и вентилация на фирма DAIKIN, както и от вложените материали и системи, между които:

 • топлоизолация на плътните елементи със система на фирма WEBER, дебелина на топлоизолацията 10см.
 • изпълнение на плътни външни стени с керамични блокчета, тип "POROTHERM 25 N+F" на фирма "Виненбергер"
 • окачена фасадна система SCHUECO - Германия, система FW 50+SG.SI, алуминиеви профили с капачки 12мм, dелтовидна 100мм (за тъмни зони) по хоризонтал и силиконова фуга по вертикал.
 • стъклопакет "Stoprey Vision 50 8mm + argon + Planibel G fast T 6mm" 

 

- климатичен и светлинен комфорт:

В обекта се инсталира следната климатична система: VRV IV inverter Heat Recovery система с добавен към нея високотемпературен хидромодул. С този тип система са климатизирани офиси, кафене, заседателна зала, столова и фоайета. Използването на такива системи в настоящия обект е наложително, поради наличието на помещения с различно топлинно натоварване по различно време. Системата ще позволи независима експлоатация в режими – отопление/охлаждане от всеки един консуматор, при което ще се утилизира отпадната топлина. В режим на отопление на системата топла вода за нуждите от битово-горещо водоснабдяване(БГВ) ще се произвежда в термопомпен режим, в режим на охлаждане част от отпадната топлина изхвърлена от сградата се използва за загряване на топла вода.

            Климатизация

Климатичните системи работят на принципа на директното изпарение/кондензиране на фреон в топлообменника на вентилаторния конвектор и са с променливо количество на хладилния агент от типа “VRV IV Heat Recovery”. Монтираните истеми са децентрализирани и позволяват гъвкаво (модулно) използване на офисните етажи от сградата. Системите работят в термопомпен режим (отопление/охлаждане) и не се нуждаят от сезонна подготовка. С помощта на един термопомпен агрегат монтиран на открито ще могат да се климатизират до 55 помещения в паралел.

Климатичната инсталация ще се управлява централно от сградната енергийна мениджмънт система

            Вентилация

За постигане на добър вътрешен микроклимат е предвидена централна инсталация за климатизация и за вентилация с рекурпиратони блокове.

Осигуряването на санитарно необходимия пресен въздух в зоните се осъществява чрез  вентилационни енталпийни рекуперативни блокове, които са част от VRV системите. Същите са избрани на модулен принцип и обслужват определен етаж и зона. Вземането на пресен въздух и  изхвърлянето на отработен се осъществява по фасадата на сградата.

            Електроинсталации и светлинен комфорт

Всички електроинсталации в офисните помещения преминават  в окачения таван или двойния под по кабелни скари, а достъпа от работните места се осъществява чрез подови кутии.

За  всички   работни  и  спомагателни помещения е предвидено изкуствено осветление. То е оразмерено в зависимост от категорията на зрителната   работа, категорията на  работната среда, предназначението на  помещението, а така също и в съответствие с  БДС EN-12464-I  За всички  помещения са направени  светлотехнически  изчисления на количествените и качествените  показатели. Подбрани  са  осветителни тела  в зависимост  от  желаните светлотехнически параметри и околната  среда, в  която те ще работят.

Предвидени  са  осветителни тела с луминисцентни лампи 4x18W с ЕПРА и двоен отражател и компактни луминисцентни лампи 4x18W с ЕПРА.Осветителните тела  ще бъдат със степен на защита IP21 с разсейвател за помещенията  с  нормална  среда. За коридорите и санитарните възли са предвидени халогенни лампи 1х20W за скрит монтаж с степен на защита IP44.