Многофамилна жилищна сграда "Васил Априлов"

Многофамилна жилищна сграда „Васил Априлов“

Колектив: арх. Ст. Стефанов и арх. Р. Стефанова

Инвеститор: частно лице

Етап: В експлоатация

Местоположение: бул. „Васил Априлов“ №39, гр. Пловдив

ЗП: .

РЗП: