Мариана Метаксинова

арх.техник Мариана Метаксинова
Арх. техник

Завършва средно-специално образование в Строителен техникум – гр. Пловдив през 1978 г.

От 1982 до 1992 работи като проектант в НИПИ - Пловдив (Научно-изследователски и проектантски институт към Завод за кофражна техника).

Служител е в „АРКОНТ“ от нейното създаване, като през годините освен проектантски задачи съвместява и основна част от други дейности като технически секретар.