Летище Пловдив

Обект: „Пътнически терминал на Летище Пловдив за вътрешни и международни полети” с. Крумово

Колектив: арх. И. Николов и арх. Ст. Тодоров

Инвеститор: "ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ" ЕАД

Етап: В експлоатация

Местоположение: с. Крумово, Община „Родопи”, Област Пловдив

ЗП: 5200.00 кв.м          .

РЗП: 7390.00 кв.м

 

1.Основни принципи на предложеното решение

1.1 Технологични и целесъобразни

1.1.1 Спазване на  изисквания при обсл. на пътниците и обработка на багажите съгласноDoc9174-AN/902 Airport Planning Manual на ICAO и „ Airport Development Reference Manual” на IATA.

1.1.2. Детайлно разработване на проектното решение на база концепцията за  „Централизиран терминал” при ниво на обслужване  клас „С” съгласно класификацията на IATA

1.1.3. Разделяне на пристигащи и заминаващи пътникопотоци.

1.2.Репрезентативни и естетико-функционални

1.2.1. Създаване на убедителен, знаков архитектурен образ посредством пластично формообразуване и използване на високотехнологични елементи и материали.

1.2.2.. Простота, икономичност и надежност на инженерното и архитектурно решение.

1.2.3..Съобразяване със сезонния характер на използване на терминала.

2. Описание на отделните зони и предложените архитектурни елементи

Размерите на сградата са 120/42 м. С оглед сезонния характер на използване на терминала /основно зимен сезон/ са предвидени козирки, покриващи тротоар 5 м. и пътно платно  2х3.50 м. Височината на сградата е 12 м. Разграничени са две зони – публична зона и зоната с контролиран достъп. Пространствата са оразмерени за час-пик при капацитет едновременно обслужване на 5 полета. За всеки пътник е осигурен минимума от 1.5 кв.м. терминална площ. В публичната зона са разположени 5 заведения , 3 магазина обменно бюро, параклис, бизнес и VІР салони , офиси на авиокомпании,  туроператори,  помещение за карго пратки и др. Използвани са и втори нива в двата края на публичната зона със свободен достъп.

2.1. Зона заминаващи - разположена е в северозападната част на отреденото петно. Осигурен е изискващия се тротоар пред входа с ширина 5 м., както и козирка покриваща и тротоара и пътното платно. Вътре в сградата са разположени следните зони, в тяхната последователност:

2.1.1. Регистрация на пътници  / Check-in / - 9 бр. гишета.2.1.2.Проверкасигурност2.1.3.Паспортен контрол  2.1.4. Два салона „Обслужени заминаващи”, съответно по 235 кв.м. / Шенген/ и 500кв.м.

2.2. Зона пристигащи  2.2.1. Салон „Пристигащи”  2.2.2. Паспортен контрол – 4 гишета за гранична полиция.2.2.3.Салон „Получаване на багажа” с две багажни ленти и лента за „дълъг багаж”.

2.3. Служебни зони  2.3.1. Зони товарене багаж заминаващи и пристигащи. 2.3.2. Помещение за персонала  2.3.3. Зона за служители на терминала – на второ ниво

3. Обемно-пространствено  решение

Архитектурният образ е съчетание от симетрични и асиметрични изчистени обеми, които следват функционалния и технологичен порядък на обекта. Съзнателно е търсен различен стилов образ на  главните фасади – от страната на паркинга и от страната на пистата. Използвана е плоска дъга с един и същи радиус за всички елементи за оформяне на покривните плоскости, която съчетава икономично решение с интересен естетически ефект. Визията на покрива асоциира криле на птица, а с цялостния обем на сградата е търсено усещане за устрем и динамика – основни елементи на въздушния транспорт.

4. Технически показатели  ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ  -5200.00 кв.м. РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ  -7390.00 кв.м. Сградата е  енергоспестяваща, окачена фасада от стъкло тип „Planibel energy”, с комплексна автоматизация и управление на ОВК и електросистеми  с ВMS система

На 01.08.2009г. новият терминал прие първия полет-чартър от Копенхаген. Терминалът е одобрен за изисквания за сигурност и безопастност от Израелските авиолинии Ел Ал и има изпълнени полети.