Кристина Иванова

Арх. Кристина Иванова
Архитект

Най-младото попълнение в екипа на „Арконт – А“ ООД.

Завършва ЕГ „Иван Вазов“ в гр. Пловдив в паралелка със засилено изучаване на испански език през 2008г.

Дипломира се в катедра „Технология на строителството“ на УАСГ гр. София през 2014г.

Стартира професионалното си развитие във фирмата през 2015г.