Кирил Мавров

архитект Кирил Мавров
Архитект

Завършва средното си образование в ССХУ „Цанко Лавренов“ в Пловдив през 1991 г.

През 2000 г. получава магистърска степен по архитектура в УАСГ-София, като защитава дипломна работа към катедра „Обществени сгради“ с ръководител арх. Весел Ракшиев.

Участвал е в редица конкурси в България и чужбина, както и в разработването на проекти за жилищни и обществени сгради.

От 2014 г. е част от екипа на „Арконт- А“ ООД, гр.Пловдив.

Член е на КАБ от нейното създаване и притежава пълна проектантска правоспособност.