История

1990 | Създадено е дружество „АРКОНТ“ СД с учредители арх. Илко Николов, арх. Стефан Стефанов, арх. Чавдар Тенев, инж. Георги Жечев и инж. Тодор Кичев. Предметът на дейност на проектантското бюро включва комплексни проучвания, проектиране и научна дейност,  консултиране и изготвяне на експертизи.

 

1994 | Учредява се „АРКОНТ–А“ ООД като правоприемник на „АРКОНТ“ СД със съдружници арх. Илко Николов, арх. Стефан Стефанов и арх. Чавдар Тенев. Предметът на дейност включва проучване, проектиране и консултантска дейност.

 

2004 | Представляващи и управляващи заедно и поотделно съдружници остават арх. Илко Николов и арх. Стефан Стефанов.

 

2007 | Създава се „АРКОНТ“ ЕООД - дружество с еднолична собственост на капитала с Управител арх. Илко Николов Николов и предмет на дейност проучване, проектиране, консултантска дейност и  управление на строителството.