Христина Стефанова

арх. Христина Стефанова
Архитект

Завършва архитектура през 2006г. във Висше Училище по Архитектура в Гренобъл, Франция. Оттогава работи в „Арконт-А“ ООД, като има редица реализации в жилищното и обществено строителство.

От 2014 до 2016г. работи в Община Пловдив като главен експерт в сферата на устройственото планиране, след което продължава работа във фирмата.