H&M Търговски дом и Археология

H&M Търговски дом и Археология

Колектив: арх. Ст. Стефанов и арх. Р. Стефанова

Инвеститор: "СИ СИ ПРОПЪРТИ" ООД - Австрия

Етап: В експлоатация

Местоположение: ул. „Княз Александър Батенберг“ №11, гр. Пловдив

ЗП: 698,00 м2

РЗП: 4513,90 м2