Арх. Стефан Стефанов

арх. Стефан Стефанов
Управител | Проектант–архитект

Завършва Висшия институт за архитектура и строителство - София през 1981г.

Започва професионалното си развитие като проектант в Териториална проектантска организация – гр.Търговище. През 1985г. става ръководител колектив в Научно-изследователски и проектантски институт – гр. Пловдив.

От 1992 до 1995г. заема длъжността Главен архитект на Трето кметство към Община Пловдив.

Собственик и управител е на фирма „Арконт – А“ ООД от създаването и през 1994г.

С над тридесет годишен опит в проектирането, надзора и строителството на сгради и реализацията и управлението на недвижими имоти.

Автор на проекти, отличени с множество номинации, награди и отличия, включително Първо място в конкурс за автогара в гр. Димитровград и Първа награда за жилищна сграда на Пролетния салон в Пловдив 2005г.