Арх. Илко Николов

Арх. Илко Николов
Управител | Проектант–архитект

Инвестиционно проектиране, консултантска дейност, предприемачество

От 1996 г. и до сега:   Съсобственик и управител на проектантски фирми „АРКОНТ Николов и сие“ СД и „АРКОНТ-А“ ООД – Пловдив; Собственик и управител на „АРКОНТ“ ЕООД – Пловдив

Проектиране, Консултантска дейност

Градоустройствени проекти: Подробен устройствен план за АР Старинен Пловдив, Община Пловдив – специфични правила; Подробен устройствен план за кв. „Баделема“; Подробен устройствен план за „Промишлена зона Изток“ – Асеновград; Подробен устройствен план за ядро „Студенец“, кк Пампорово – Община Смолян.

Инвестиционни проекти: ІV градска болница - Пловдив /в съавторство/; Ресторантски комплекс „Дружба“ с казино и дискотека; Хълм на освободителите – Пловдив, Детска монорелсова железница; ЖР „Тракия“ – Пловдив, жил.блок 191; Многофункционален център за селски туризъм – Чепеларе /в съавторство/; Генерално консулство на република България в Одрин, Турция /в съавторство/ и др.

По-големи реализации: Ресторант „Висока пещ“ – Асеновград /с колектив/; Ресторант „Асенова крепост“ – Асеновград; „Първа частна банка“ – Първомай; Тенис комплекс към стадион „Пловдив“ /в съавторство/; Комплекс магазини пред бл. 176а в ЖР „Тракия“ – Пловдив; Паметник на цар Иван Асен ­­ ІІ – Асеновград, проект за изграждане на пешеходна зона гр. Асеновград;  Апартаментни хотели „Стената” – Пампорово, „Панорама” – Банско, „Лаун рокс” – Банско, ваканционно селище в Слънчев бряг; Нов пътнически терминал на летище „Пловдив”; DATE center на EVN – Пловдив; Реконструкция на част от Зоологическа градина – София; Източно православен храм „Св. Николай Чудотворец“ – Пловдив; Офис сгради клас А в Пловдив; Жилищен комплекс „Тирлин Лукс“ – Пловдив и др.

1993 – 1996 г.   Главен архитект на Четвърто кметство (Район „Централен”), Пловдив

1991 – 1993 г.   Проектант на свободна практика

1983 – 1991 г.   Зам. ръководител на проектантска група. Проектантска дейност, ръководител проекти „Териториална проектантска организация“ Пловдив

1981 – 1983 г.   Проектант-архитект. СД „Търговия” Пловдив.

Образование и обучение
Стаж в областта на архитектурното проектиране – 35 години.
Дипломна квалификация – обществени сгради.

Богат опит в проучване и изготвяне на планови задания, изготвяне на тръжни книжа и конкурсни програми, комплексно проектиране във всички фази – устройствено планиране, подробни устройствени планове, урбанистични концепции, идейни обемно-пространствени и функционални решения,изготвяне на документация за технически проекти, работно проектиране с прилагане на детайли съгласно съвременни водещи технологии в строителния бранш, извършване на контрол и авторски надзор по време на изграждане на конкретен обект като лицензиран експерт къв фирма за НСН, изготвяне на документация по приключване на строителството за приемателни комисии, участие в приемателни комисии, както и тяхното ръководство. Ръководство на строителни обекти от фаза проектиране до приключване на строителството. Ръководство на проектантски колективи. Задълбочени познания на нормативната и законова уредба на инвестиционно-строителния бранш.

Други умения и компетенции
2011 - 2015 г.   Председател на Общински съвет на Община Пловдив

Участие и награди в национални и международни конкурси

  • първо място за „Централна ЖП гара Пловдив” – 2008 г.
  • първо място за „Нов пътнически телминал на летище Пловдив” – 2008 г.
  • специална награда „Сграда на годината” 2009 г. за  Летище Пловдив
  • специална награда „Сграда на годината“ 2015 г. за църква „Св.Николай Чудотворец“

 

Носител  на Награда „ПЛОВДИВ” за Архитектура за 1994, 2002, 2010 и 2016 г.