АГ Болница "Селена" - Пловдив

Разширение на СБАЛАГ „Селена“

Колектив: арх. И. Николов и арх. Ст. Тодоров

Етап: Концептуален идеен проект

Местоположение: бул. „Пещерско шосе“, гр. Пловдив

 

 

Философия на формообразуването

Обединяване на две прости геометрични фигури / мъжкото и женското начало/  в завършен единен фигурален ансамбъл, чрез „органична” пластична връзка, представляваща „спиралата на ДНК” или „дървото на живота” или „човешката еволюция”...

Тази връзка олицетворява сложността, многообразието и променливостта на живота във възходяща спирала.

Следва рационалното моделиране на двата основни обема чрез спазване и съчетаване на градоустройствените изисквания, функционалната обезпеченост, естетическите критерии и икономическата целесъобразност.

 

Принципи, на които е подчинено проектното решение

  • Спазване на градоустройствените дадености – граници на застрояване и височина
  • Постигане на разпознаваем и запомнящ се архитектурен образ, даващ уникална визия чрез набор от ефективни и не-скъпи изразни средства.
  • Функционална обезпеченост на сградата същевременно с  възможност за гъвкава планова схема.
  • Използване на стандартна за изпълнение конструктивна система отстоманобетонови  безгредови плочи и колони при максимална ос 7,20 м./7,20 м., позволяващо бързи, качествено и евтино изпълнение.
  • Съзнателно търсено  /и логично/ ориентиране на главния вход по надлъжната ос на сградите /и имота/ давайки възможност за централно  /парадно!/ влизане в сградата. Това решение дава възможност за къс и лесен автомабилен достъп до главния вход, както и отхождането от него, без да е необходимо излишно да се заобикаля цялата сграда.

 

Фасадни материали и технологии

За фасадното третиране са използвани съвременни технологични решения, а именно:

  • структурна „елементна” остъклена фасада  Е-90 на „Стилмет-Етем”- високотехнологичен продукт, представляващ завършен в заводски условия готов фасаден модул с цяла етажна височина 3,30 м.  и ширина 3,60 м.
  • вентилируема керамична или полимерна облицовка, съчетена с облицовка тип „Еталбонд”.
  • система  Halfen-Iso – елеменТ / НІТ /за топлоизолация при плочите на балконите с която се избягват термомостове и образуване на конденз.
  • възможност за използване на вотоволтаични елементи, вложени като повърхностни  елементи в спираловидната метална структура по фасадата и покрива на сградата.